“อธิการบดีม.สงฆ์ มจร”พร้อมผู้บริหาร บริจาคเงินเดือนเม.ย.เข้ากองทุนสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) บริจาคเงินเดือน บวกเงินตำแหน่งบริหาร และเงินวิชาการ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ -50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุน ศปค.19 มจร และ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุนสงเคราะห์วัดที่ จ.บุรีรัมย์

ทางด้านพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และ รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ บริจาคเงินเดือน บวกเงินตำแหน่งบริหาร และ วิชาการ เดือนเมษายน – พฤษภมคม 2563 ดังนี้ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุน ศปค.19 มจร และ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุนวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ขณะที่พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคเงินเดือน บวกเงินตำแหน่งบริหาร และเงินวิชาการ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุน ศปค.19 มจร แบะ 50 % บริจาคเข้าบัญชีโรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

3 Comments